Các bài viết phổ biến nhất trong các «Bạn văn»

Tiếng nói của kinh nghiệm – Một cuộc hội thoại với một chuyên gia tư vấn vốn cổ phần tư nhân

Người viết: Quyen Trầm | Đăng trong Bạn văn | 59 lượt xem

Bạn đi bộ từ các cơ hội bởi vì bạn cảm thấy bạn không đủ tốt? “Nếu bạn không sợ, bạn đang không ở cuối sâu, và nếu bạn không ở cuối sâu, bạn không phát triển,” ông Jacoline Loewen. Đọc báo nữa. Đó là một bài học khó khăn Jacoline học. Cô làm việc cho Loewen & Partners một doanh nghiệp gia đình, mà được các nguồn tài trợ

Tư vấn – Hỗ trợ Với quảng cáo

Người viết: Bay Từ | Đăng trong Bạn văn | 18 lượt xem

Nhận được nhiều hơn từ kinh doanh của bạn với Tư vấn

Một công ty có thể chuyển sang một công ty tư vấn kinh doanh cho tất cả các nhu cầu quảng cáo của họ. Để cho một doanh nghiệp để thành công, có phải là thích hợp quảng cáo. Họ cần phải nhận được tên của họ ra công chúng, cho họ biết những gì công

CRO là gì?

Người viết: Tam Tiêu | Đăng trong Bạn văn | 1 417 lượt xem

Có giúp có sẵn cho các chủ doanh nghiệp trong việc đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh doanh từ những người đã quen thuộc với loại hình này tình hình và những người có kinh nghiệm cụ thể và kỹ năng cần thiết. Nhưng có nhiều loại khác nhau của sự giúp đỡ có sẵn để nó là giá trị của những người hiểu biết người trong thế

Fire Tư vấn – Tư vấn về như thế nào và khi nào để sử dụng một chuyên gia tư vấn về an toàn cháy

Người viết: Kam Ngưu | Đăng trong Bạn văn | 10 lượt xem

Gánh nặng gia tăng trách nhiệm đặt sử dụng lao động theo pháp luật gần đây có thể để lại nhiều chủ doanh nghiệp hoặc cảm giác không chắc chắn về những gì họ cần làm để tuân theo tất cả các luật, hoặc người nào khác không thể tìm thấy thời gian để thực hiện tất cả các nhiệm vụ được yêu cầu của họ Một ví dụ về

Kế hoạch Tư vấn – Làm thế nào để Trở thành một chuyên gia tư vấn có hiệu quả Kế hoạch

Người viết: Ha đoàn | Đăng trong Bạn văn | 80 lượt xem

Kế hoạch chuyên gia tư vấn là những người cung cấp tư vấn có liên quan trên tất cả các vấn đề liên quan đến phát triển, sản xuất, và dĩ nhiên, lập kế hoạch. Họ đang được thuê bởi các doanh nghiệp và cá nhân để lấy ý kiến ​​chuyên gia của họ về cách họ có thể làm cho toàn bộ giai đoạn lập kế hoạch chi phí-hiệu